مطابق تصاویر زیر عمل کنید:

1- ابتدا بر روی دگمه استارت کلیک کنید

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 


sony vaio vgp bps26a laptop battery cartcafe 630x552