رهبر انقلاب: در دهه‌‌فجر بر سر در خانه‌ها پرچم جمهوری‌اسلامی بزنید

 

صفحه اینستاگرامی منتسب به رهبر انقلاب، پیامی را در استوری با مضمون زیر منتشر کرد:

رهبر انقلاب: در دهه‌‌فجر بر سر در خانه‌ها پرچم جمهوری‌اسلامی بزنید