ملت فهیم ایران در هشتمین روز ماه ذی القعده خادم هشتمین امام شیعیان حضرت آیت الله سیدابراهیم رئیس الساداتی معروف به رئیسی را به عنوان هشتمین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با رأی بالای حدود 62 درصدی انتخاب کردند.

حضرت آیت الله رئیسی منتخب ریاست جمهوری اسلامی ایران شدند